துன்ப வேளையில் என்னைக் கூப்பிடுங்கள்: நான் உங்களைக் காத்திடுவேன்: அப்போது, நீங்கள் என்னை மேன்மை படுத்துவீர்கள். (திருப்பாடல்கள் 50:15)

ஞாயிறு திருப்பலிகள்

ஸ்காபரோ: மரியாவின் மாசற்ற இருதய ஆலயம் | மதியம் 12:30 மணிக்கும் மாலை 4:30 மணிக்கும்
Immaculate Heart of Mary Church, 131 Birchmount Rd, Toronto, ON M1N 3J7
மிஸசாகா: தூய எயார்வேஸ் அன்னை ஆலயம் | மாலை 7:00 மணி
Our Lady of the Airways Church, 7407 Darcel Ave, Mississauga, ON L4T 2X5
மேலும் வாசிக்க

திருவருட்ச் சாதனங்கள்

எமது பங்கில் திருமுழுக்கு, ஒப்புரவு, நற்கருணை, உறுதிப்பூசுதல், குருத்துவம், திருமணம், நோயிற்பூசுதல் ஆகிய திருவருட்ச் சாதனங்களைப் பெற்றுக் கொள்ள விரும்புவர்கள் காலம் தாமதிக்காமல் தொடர்பு கொள்ளவும்
மேலும் வாசிக்க

முக்கிய அறிவித்தல்கள்

வழிபாடுகள் /SCHEDULE
IMMACULATE HEART OF MARY CHURCH
OUR LADY OF THE AIRWAYS CHURCH

மேலும் வாசிக்க

நிகழ்வுகள்

எமது பங்குத்தந்தை

தேவ வார்த்தைகளும் கானங்களும்